Ryczeli i rzucali jajkami

“Gazeta Wyborcza – Mazowsze” Nr 61