List Róży z Kosseckich Piotrowej Szeptyckiej do Stanisława Szeptyckiego

maszynopis