List Metropolity Andrzeja Szeptyckiego do Księżnej Teresy Sapieżyny z Sanguszków

maszynopis