Wirtualne Archiwum i Muzeum Aleksandra Fredry prowadzone przez Fundację Rodu Szeptyckich ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu informacji i dokumentacji dotyczącej największego polskiego komediopisarza i kronikarza epoki XIX wieku, twórcy, którego dzieła wciąż są obecne na polskich scenach, w kinie i literaturze.
Fundacja Rodu Szeptyckich skupiająca spadkobierców Aleksandra Fredry poczuwających się do ochrony i zachowania dla kultury narodowej spuścizny artysty, podjęła się realizacji Wirtualnego Archiwum i Muzeum.
Materiały zaprezentowane w Wirtualnym Archiwum pochodzą m.in. z rodzinnych zbiorów potomków pisarza, zawierają dokumenty i pamiątki, do których dotychczas szerokie grono odbiorów i badaczy nie miało dostępu. Wśród nich wyróżnić można m.in.: dokumenty urzędowe, korespondencję rodzinną, rękopisy tekstów, fotografie i wizerunki oraz pamiątkowe przedmioty codziennego użytku, zaprezentowane w formie obiektów 3D.

Dzięki współpracy Fundacji Rodu Szeptyckich z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Wirtualnym Archiwum i Muzeum Aleksandra Fredry udostępnione zostały również świadectwa obecności twórczości Aleksandra Fredry dzisiaj m.in.: programy, zdjęcia, wycinki prasowe, afisze z przedstawień sztuk Aleksandra Fredry.

 


Logo

Przy współpracy


Logo

Przy współpracy

Logo

Dofinansowano ze środków

Logo