List Metropolity Andrzeja Szeptyckiego do księżnej Teresy Sapieżyny z Sanguszków

rękopis