Mówiłem o Piasku, pisze o Fredrze

„Gazeta krakowska” Nr 261