Damy i huzary w teatrze bygoskim

„Ilustrowany Kurier Polski” Nr 86