List Siostry Krysty (Zofii Szembek) do Stanisława Szeptyckiego

maszynopis