List Zofii z Fredrów Szeptyckiej do Izabelli z Sobańskich Aleksandrowej Szeptyckiej

rękopis