List Metropolity Andrzeja Szeptyckiego do Marii z Potulickich Sobańskiej

kserokopia rękopisu