List Metropolity Andrzeja Szeptyckiego do Aleksandra Szeptyckiego

kserokopia rękopisu