List Zofii z Fredrów Szeptyckiej do Aleksandra Szeptyckiego i Izabelli z Sobańskich Aleksandrowej Szeptyckiej

maszynopis