Przekaz pocztowy na pieniądze od Jana Kantego Szeptyckiego dla Stanisława Szeptyckiego

maszynopis