List Jana Kantego Szeptyckiego do Stanisława Szeptyckiego

rękopis