„Zemstę”, „Marię Stuart” i „Klątwę” wystawi lubelski teatr we Lwowie