Pan Jowialski w humorze

“Trybuna Robotnicza” Nr 265