Śmiechu warte

“Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska” Nr 155