Damy i huzary w Starym

„Polska Gazeta Krakowska” Nr 2