Pan Geldhab

Hilary Kurpanik, Jerzy Śliwa, Waldemar Kwasieborski