Damy i huzary

Witold Tokarski, Zbigniew Szpecht, Wojciech Nowicki, Maciej Dahms, Włodzimierz Maciudziński, Andrzej Błaszczyk