List Zofii z Fredrów Szeptyckiej do Stanisława Szeptyckiego

maszynopis