List Zofii z Fredrów Szeptyckiej do Izabelli z Sobańskich Aleksandrowej Szeptyckiej i Aleksandra Szeptyckiego

rękopis