List Metropolity Andrzeja Szeptyckiego do Izabelli z Sobańskich Aleksandrowej Szeptyckiej

kserokopia rękopisu