List Romana Szeptyckiego (Metropolity Andrzeja Szeptyckiego) do Stanisława Szeptyckiego

kserokopia rękopisu