List Jana Kantego Szeptyckiego do Stanisława Szeptyckiego. Do listu dołączona kartka od Jadwigi z Sz

rękopis