Czy szkolny znaczy zły?

“Gazeta Wyborcza – Częstochowa” Nr 62