Jubileusz “Męża i żony”

“Gazeta Wyborcza – Stołeczna” Nr 68