536 premier komedii Fredry na scenach Polski Ludowej