W Przyłbicach

Zofia z Fredrów Szeptycka podczas rozmowy z ogrodnikiem Marko