W Łabuniach

Jadwiga z Szeptyckich Dembińska, Aleksander Szeptycki, Izabella z Sobańskich Szeptycka, Maria z Szeptyckich Starowieyska