W Bilczu Złotym

X, Zofia Szeptycka, Maria Szeptycka (potem Starowieyska), X, X, Jadwiga Sapieżanka (potem Szembek), X, Leon Szeptycki, X, Aleksander Szeptycki. Ślub Stanisława Szeptyckiego z Marią Sapieżanką.