Maria z Fredrów Szembekowa

Maria z Fredrów Szembekowa na spacerze