W Siemianicach

Maria z Fredrów Szembekowa z wieńcami dożynkowymi